LIV INGRID ALEKSANDRA

Denne artikkelen er hentet fra wikpedia opplegget og er om liv kontra "død" som Ingrid har hylt om lenge nå. Ingrid Aleksandra er CP og ikke Kalas... Liv er fenomenet som skiller bakterier, dyr og andre organismer fra anorganiske gjenstander som krystaller. Kjennetegn ved liv er evnen til formering og å tilpasse seg til miljøbetingelsene. Liv er knyttet til komplekse kjemiske strukturer og forutsetter en stoff- og energiflyt fra og til det anorganiske miljøet. I og med at vi bare kjenner til livsformer på jorden, og at man derfor ikke kan vite sikkert hva som kjennetegner liv generelt og hva som er særtrekk for jordisk liv, er det best å redegjøre for disse to fenomenene hver for seg. Ordet «livet» i bestemt form brukes gjerne generelt eller symbolsk om den menneskelige tilværelsen og livsforløpet, særlig det som gjelder et enkelt individ, og ofte i motsetning til døden. Fellestrekk Alle livsformer på jorden går tilbake på én felles stamform. Noen av denne organismens egenskaper er bevart som universelle homologier hos alle livsformer som fins i dag: Livet på jorden er knyttet til vann og hydrokarbonforbindelser. Livsformene er bygget opp av celler. (I noen grupper blir cellemembranen imidlertid oppløst.) Alle livsformer på jorden deler dessuten noen celleorganeller, bl.a. ribosomer. Til slutt benytter alle jordiske livsformer seg av den samme genetiske koden. Det vil si at «oversettelsen» fra RNA eller DNA til proteiner følger den samme oppskriften. Enkelte endringer i koden har skjedd i løpet av livets evolusjon, men alle former kan enkelt avledes av én opprinnelig kode. Noen av disse egenskapene kan være nødvendige for liv, mens andre (som den genetiske koden) er mer eller mindre tilfeldige særtrekk ved jordisk liv. Å skille mellom dette er som sagt ingen enkel sak. [rediger] Inndeling Dagens livsformer hører til bakterier, arkebakterier og eukaryoter. De sistnevnte omfatter bl.a. dyr, planter og sopp. Nærmere to millioner arter av organismer er kjent for vitenskapen. Det totale tallet nålevende arter er imidlertid det mangedobbelte av dette tallet ? ifølge noen estimater eksisterer minst 100 millioner ulike arter. Disse nålevende artene utgjør i sin tur bare en brøkdel av livsformene som har funnets på jorden gjennom tidenes løp. Sannsynligvis har minst 99 % av alle arter dødd ut, slik at ti milliarder arter kan ses på som en nedre grense for det totale antallet livsformer som fantes og fins på jorden. Dette stamtreet viser slektskapsforholdene mellom de basale grenene i «livets tre». Man ser bl.a. at vi (eukaryoter) er nærmere beslektet med arkebakterier enn med bakterier (og omvendt ? at arkebakterier er nærmere beslektet med oss enn med bakterier). Er virus liv? Virus betegnes ofte som mikroorganismer, mens det i andre sammenhenger påpekes at virus ikke er liv. At virus ikke skal være liv, bygger på en streng tolkning av en definisjon på liv som forutsetter stoffskifte, vekst, og evne til reaksjon på miljøinnflytelser. En slik tolkning er imidlertid nominalistisk og vanskelig å forene med evolusjonsteorien. Dette fordi man i dag mener at virus har oppstått fra andre livsformer gjennom sekundær forenkling. Virus er nemlig avhengig av andre livsformer for å formere seg, og kan derfor ikke fremstille en tidlig eller primitiv «nesten-livsform». Virus kan rett og slett ikke ha eksistert før livet hadde oppstått, og må derfor ha oppstått fra mer komplekse organismer (sannsynligvis flere ganger uavhengig av hverandre). Dermed blir det veldig kunstig å ville ekskludere noen av grenene i «livets tre». For det andre har virus i en viss forstand stoffskifte, vekst, og evne til reaksjon på miljøinnflytelser ? bare på litt andre måter enn andre organismer: Når nye virus «bygges» av vertscellen, kan viruset sies å vokse og å oppleve stoffskifte (om enn drevet av vertscellen). Reaksjon på miljøinnflytelser fins ikke i form av atferd, men virus har i hvert fall evnen til å infisere vertsceller. Dette innebærer nødvendigvis at viruset «responderer» til kjensgjerningen at det har kommet i nærheten av en vertscelle. Det viktigste argumentet er imidlertid at virus kan evolvere, altså gjennomgå biologisk evolusjon. Som man ser, er flere tolkninger mulige. Dette kommer av at alle overganger i naturen, selv de mellom levende og død materie, er flytende; og at alle definisjoner nødvendigvis bærer en porsjon vilkårlighet i seg. Det samme problemet oppstår når man vil definere utenomjordisk liv (se nede). Utenomjordisk liv Eksistens Vitenskapen som undersøker betingelsene for utenomjordisk eller ekstraterrestrisk liv, heter astrobiologi. Så langt kjenner man ikke til liv utenfor jorden. Mange vitenskapsfolk antar imidlertid at sannsynligheten for liv andre steder i universet er nokså stor. Den første grunnen til dette er at de fleste stjerner antakeligvis har opptil flere planeter (selv om bare et fåtall har blitt observert). Derfor må det finnes mange steder i universet der forholdene ligger til rette for liv. For det andre tok det maksimalt noen hundre millioner år fra miljøet på jorden ble «levelig» til det faktisk hadde oppstått liv her. Dette kan tyde på at liv oppstår nokså fort når forholdene ligger til rette for det. Fellestrekk Som sagt er det vanskelig å fastslå fellestrekk for alt liv i universet når man bare kjenner til jordens vann- og karbonbaserte liv. Til en viss grad vil det også være et skjønnsspørsmål å avgjøre om et visst fenomen skal kalles liv eller ikke. Mange biologer ser på evolverbarhet som en brukbar definisjon på liv. Det vil si at enheter må kunne gjennomgå evolusjon for å kunne omtales som levende. Dette innebærer at alle livsformer i universet kan formere seg, har en form for arv (som ikke trenger å være DNA- eller RNA-basert), og kan tilpasse seg til miljøbetingelsene. Kunstig liv Aksepterer man evolverbarhet som definisjon på liv (se over), vil man oppdage at det fins flere fenomener også på jorden som må betegnes som liv, selv om de vanligvis ikke omtales som levende. To ikke-biologiske fenomener som er evolverbare, er dataprogrammer og ideer. For å kunne skille mellom disse og «biologisk liv», kan disse fenomenene omtales som kunstig liv. Datavirus er et eksempel på dataprogrammer som har evnen til å spre seg selv til nye «verter» (datamaskiner). I tillegg har de en form for arv (kopiering av sin egen kildekode). Til slutt tillater denne formen for arv «mutasjoner» (stokastiske kopieringsfeil). Datavirus har altså alle egenskaper som skal til for å kunne oppleve eller gjennomgå evolusjon. Richard Dawkins var blant de første som argumenterte at ideer er en tredje form for evolverbar enhet. Han innførte ordet mem for slike enheter. Memer er all informasjon som kan spres og lagres. Eksempler er moter, melodier, språk, teorier, religioner, teknologier osv. Felles for disse er at de kan lagres (i hukommelsen, på papir, på harddisken osv.), at de kan gis videre til andre individer som bruker/husker/viderefører dem (= memenes «forplantning»), at de kan endre seg over tid (= memenes «mutasjoner»), og at noen memer dukker under i «memenes naturlige seleksjon» (moter blir avleggs, melodier glemmes, språk dør ut, teorier forkastes osv.). Dermed har også memer evnen til evolusjon og egenskaper som ligner på liv. http://no.wikipedia.org/wiki/Liv

Kommentarer:
Postet av: modulf

beklage at det blei så tettpakka, hadde massevis av avsnitt på "scetch-boarde":D men men.

04.02.2007 @ 21:26
Postet av: Ingrid Aleksandra

Ser liten/ingen vits med innlegget. Beviser det jeg(vi) har slått fast før; dere er uvitne(og tar forhåpentligvis snart avstand fra disse ubrukelige idéene), men vet dessverre ikke bedre.. Trist..

04.02.2007 @ 22:58
Postet av: modulf

har du ikke hengt deg enda? Du kan gå inn på youtube og søke på lasse gjertsen og se reklamen for selvmord for mer kreative måter og ende det miserable "cyberspace-negativeboullshit"-livet ditt:D du e forresten besøkende nr 1:D takk for støtten.mvh Modulf

05.02.2007 @ 10:14
Postet av: Johan

Hvis du syns at vi er så ubrukelige, og at alt Modulf skriver er piss, hvorfor bryr du deg da så veldig med å lese her og kommentere alt? Du gir klart uttrykk for at du syns vi er teite og barnslige, og da må du jo mene at du selv er moden og voksen. Og en voksen person, som du, burde vel da bare hevet seg over oss og fortsatt å leve i sin seriøse voksne verden. Er nok en smule barnslig du og ja...

05.02.2007 @ 14:37
URL: http://ydstebo.weblogg.no
Postet av:

Ingrid, usle lille pingvin!Skal vedde på at du er så stygg at du skammer deg over å si hvem du egentlig er. Du prøver å opphøye deg selv ved å trykke andre ned - du er en skitten liten pike. Håper du finner deg til rette med det livet, til en dag vi finner deg død nedi sivet.

05.02.2007 @ 17:05
Postet av: Ingrid Alexandra

Huff. Hvem gidder lese dette? Greit nok. Dette er tegn på liv på bloggen. Men hva slags liv? Et meget, meget sykt liv. BAB har opphørt å eksistere. Etter den forakt for mennesker som her blir vist, har eksistensgrunnlaget kort og godt opphørt å eksistere. Og dette fra mennesker som liksom skal følge Jesus. Dere trenger alle hjelp som jeg ikke kan gi dere.

06.02.2007 @ 03:18
Postet av: Ingrid Alexandra

Og en ting til: Dere skal slippe å høre fra meg mer. Dere påstår hele tiden at det er jeg og mine medsøstre som ikke forstår humoren dere. Vel. Vi prøvde å spille ball. Dere har alle gått på trynet, og jeg ønsker dere hell og lykke videre på ferden.

06.02.2007 @ 03:22
Postet av: Den Virkelige Ingrid Alexandra

Ok dette har jo tatt helt av. Alle Ingrid Alexandraer: Det finnes bare en. Og det er meg. Men nå er det ikke gøy lenger. Fake Ingrid Alexandra, du har helt rett. Alle har gått på trynet. Takk for meg. Dette er ikke gøy lenger.

06.02.2007 @ 08:11
Postet av: Jon Magne

kav

06.02.2007 @ 08:29
Postet av: Ingrid Aleksandra

Let's make peace, not war!Takk for meg

06.02.2007 @ 10:19
Postet av: Ingrid Aleksandra

dette tar jo helt av..Hvorfor vil så mange være meg? Jeg forstår ikke..Jeg er alldeles ikk ute av bilde. Jeg vil være her å plage dere. Dere suger hardt, og vet ikke hvor dumme og barnslige dere egentlig er!

06.02.2007 @ 11:30
Postet av: Stian Frank Amadeus Ringvold Lilleheim

Du Ingrid, når du først sier Hade, og så legger inn et innlegg, sier hade ijenn og legger inn et nytt innlegg, da ser jeg hvor liten fantasi du har for å fylle dagen. Jeg har en liten teori om at du sitter å venter på innlegg her på BAB siden.Jaja, noen må jo det og...Lykke til videre...

06.02.2007 @ 18:43
URL: http://stianthegreat.weblogg.no/
Postet av: modulf

håper enda at du henger deg Ingrid!:D peace out...mvhmodulfPs, der hvor du kritiserte liv, hadde du lest artikkelen om Liv skjønner du at BAB ikke er litt dødt en gang, ettersom BAB oppfyller alle kriterier definisjonen av liv stiller:D.

06.02.2007 @ 19:10
Postet av: Ingrid Aleksandra

Jeg har også en teori: se på våre innlegg som induvidalistiske. Vi kommer hver for oss, men er søstre med det samme navnet. Jo flere, jo bedre :DEt lite tips: Dere vinner lettere en jentes hjerte ved å gi henne komlimenter enn frekke antydninger.*Make peace, not war*

06.02.2007 @ 20:17
Postet av: Gaffelsadisten

Gutter er gutter med mindre dere østrogen styrte lakeier av ibsen og monarki befengt propaganda kan motbevise dette, har deres eksistens under det råteite alias Ingrid Aleksandra intet annen funksjon enn å påvise ytterligere at majoriteten av kvinner mangler både kreativitet og fantasi. Som parasitter høster dere de privilegium som er blitt tilgjengelige ved stiftelsen av bab ved å stikke strikkepinner i fasaden og drive hor i kulissene. Jeg aner hint av sjalusi og mangel på kreativitet. Hvorfor skulle dere ellers utøve deres "vrede" og fråtse rundt og skape misdannelser på vår nyvinning. Og etter det jeg ser har allerede søster solidariteten begynt å rakne. Dere klarer ikke engang å ha ett samstemt oppgjør.Et lite tips: Dere vil umiddelbart få et bedre liv vis dere skifter oftere tampongOg hvem vil vel egentli spille ball med jenter?Dere suger jo generelt i ballsport! Broes before hoes

06.02.2007 @ 21:07
Postet av: Stian Frank Amadeus Ringvold Lilleheim

Vel, dere vinner heller ikke gutters hjerter ved å mase sånn som du gjør nå...Ingrid, jeg har et forslag til deg, du vet de døde dyrene midt på motorveien? Vel, prøv å redd livet demmes for så å leke litt med de på motorveien...

07.02.2007 @ 12:14
URL: http://stianthegreat.weblogg.no/
Postet av: Johan

*Takk for rådet Ingrid. Jeg har hele tiden lurt på hva jeg kan gjøre for å vinne hjertet ditt.*

07.02.2007 @ 12:39
Postet av: Brun Gutt

For det første:Vi tar ikke mot kritikk fra folk som kaller seg for Ingrid Alexandra!For det andre:... det var bare ètt - ha en god dag.- Brun gutt

12.02.2007 @ 12:18
Postet av:

anbefaler linken http://come.to/fmvk

13.02.2007 @ 23:32
URL: http://come.to/fmvk
Postet av: bab!!!

komlimenter - besta eg har hørt

14.02.2007 @ 12:15
Postet av: Shitface

Vel har lest gjennom overnevnte kommentarer. Vel Ingrid Alexandra, du er nok ikkje den smartaste kniven i skuffa. Ka i villaste verden får deg te å tru at nåken guttar vil ha jente bestanden som du representerer. (sorry Ola, Ole, Bolt og Østebø). Dokke e kje bare generelt sugbare i sport, dokke e dårlige te alt aent. Dokke har et meiningslaust liv som bare blir redda av den muligheten til å kritisere oss gutter som viser klare tegn på sosial intelligens. Me klare faktisk å få oss nye venner. Dokke komme sikkert te å komma me mot argument som desse:*ME klare, men vil ikkje bli kjent me nye.*Me har andre venner, men vise det ikkje te dåkke*Kem trenge gutte venner.* Pluss sikkert tusen andre.Vel alt dokke seie klare ikkje skjula at dokke faktisk ikkje har nåken venner, nåken som faktisk like dåkke. (uten om dåkke sjøl). Så følg modluf sitt tips. Lek i trafikken, eller prøv saddam trikset. Så om dokke ikkje like oss, "who cares". Me bryr oss ikkje, så lenge dokke holle dokke vekke.! Peace Out Bitches..

18.02.2007 @ 02:30
Postet av: Ingrid Aleksandra

Jeg bare spør: hva hadde vel du vært uten oss damer? Ingenting. Du hadde enda bare vært en sædcelle blant mange i din fars kropp, uten sjanse til å bli noe. Uten oss er du ingenting. Dere aner ikke hvor heldige dere er. For dere er det bare å leve livet, uten å tenke på "bagateller" som fødsel, graviditet og menstrasjon(m/smerter og alt annet som følger med).Så shut it til du kommer med noe mer saklig!Peace out O' uvitende..

18.02.2007 @ 12:54
Postet av: Ingrid Aleksandra

Le så mye dere vil, men dere hadde som liksom skal være så "store og sterke gutter", hadde ikke klart dere en uke engang som jenter.

18.02.2007 @ 14:13
Postet av: Stian Frank Amadeus Ringvold Lilleheim

......ja men uten oss så hadde jo ikke dere vært noe heller, dere hadde jo og vært en liten sædklump i deres fars ballesekker eller pungen til fattern om du vil.Så ikke kom med det pjattet om at vi ikke hadde vært noenting uten dere. Det er like usaklig som at dere er 2 år eldre enn oss i hodet. Greit, dere modnes kansje 2 år før gutter, men det vil ikke si at dere har mer livserfaring, eller mer modenhet, det sier bare det at dere får mensen tidligere.Den tristeste delen med det hele er at vi, guttene som sitter å leser detta som du skriver, ikke bryr oss dritten om verken deg eller dine argumenter. Grunn? Jo, nå skal jeg fortelle deg; Jenter har prøvd i alle herrens år å komme seg opp i rangstigen, og nå som de først har komt seg litt lengre fram når det gjelder likestilling, så skal de begynne og rope ut hvor stolte de er, og hvor ussle mennene er, og noen som har lavere utdanning enn mennene, jo skal jeg si deg en ting Ingrid Aleksandra(eller ditt virkelige navn, Svetlana Kropslokt), vær glad for at du sitter med den pcen din og surkler på den sukkerfrie drikken din i dette frie landet, vær glad for at du ikke er et verktøy i mannen sitt liv, på lik linje med hunden...

18.02.2007 @ 22:44
URL: http://stianthegreat.weblogg.no/
Postet av: Johan

Hehe. Ingrid er bitter fordi det er enklere å være gutt! Hoho

19.02.2007 @ 00:12
Postet av: modulf

dette e rik humor:D

19.02.2007 @ 11:56
Postet av: Ingrid Aleksandra

Er alltid like kjekt å sette en uvitende gutt på plass.. ;D

19.02.2007 @ 14:20
Postet av:

altid like kjekt å se pretensiøse bitches som klorer seg fast til sitt synkende skip av frilleri i mens og utflodslakt kalles det SLAKT!!!

19.02.2007 @ 19:09
Postet av:

Jadå, du har selvfølgelig heelt rett..

06.03.2007 @ 19:22
Postet av:

har BAB daua heilt nå elle?!

31.03.2007 @ 18:20
Postet av:

Hva annet kan man forvente?

03.04.2007 @ 18:07
Postet av: meg

NÅ er de hvertfall dø!!

03.04.2007 @ 18:49
Postet av: Meg og

Bra!;) Va på tide..

05.04.2007 @ 20:01
Postet av: Jon Magne

BaB dør aldri

07.04.2007 @ 17:27
Postet av: Johan

Enig...

07.04.2007 @ 17:55
Postet av:

Aldri si aldri. Virker som om BABs tid er over, og ingen gråter for det.

07.04.2007 @ 18:47
Postet av: Jon Magne

Som sagt, BaB dør aldri. Så d e ingenting å grina øve:D

16.04.2007 @ 09:05
Postet av: astrix

dokk e nå litt barnselige begge partar syns eg. Va d dette me blei skapt for? sitta å krangla øve kem så "dommast av guttar å jenter? faktum e at me klare oss ikkje aleina uansett.. Gud har skapt begge kjønn å d for ein goe grunn! Dokk kjeme t å fatta det begge partar når dokk tar t ved..

20.04.2007 @ 12:50
Postet av: Johan

Uansett så skrives d Asterix hvis d e han du ska ver...

Men sannt d du seie på ein måde.

23.04.2007 @ 18:01
Postet av:

Stemme vel litt det..

25.04.2007 @ 20:04
Postet av: hmm

nei bab e sikkert ikkje dø

tippe de har møter hveeeeer kveld endå men har blitt for gode for å blogge? stemmer d elle?

eg ler av bab

11.05.2007 @ 13:50
Postet av:

Hehe, eg ler me deg

27.05.2007 @ 19:49
Postet av: D to the O to the R to the G

Eg ler av dåkk

06.08.2007 @ 19:02
URL: http://www.fjes.weblogg.no
Postet av: Karl

eg ler ilag me Dorg, og må bare sei at alle nyttige ting e blitt oppfunnet av menn, ikkje kvinner. Eg tippe tampongen Ingrid sitte me i anusen nå va lagt av ein mann i kina. Gjør jobben din Ingrid, lag mat.

08.08.2007 @ 05:03
Postet av: Jon Magne

Word

06.09.2007 @ 17:16
URL: http://www.fjes.weblogg.no

Skriv en ny kommentar:

Navn
Husk meg ?

E-post:

URL:

Kommentar:

Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://blogsoft.no/trackback/ping/3989180